O szkole

 

 

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Kijowie

 

 
Przyjmujemy dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, dzieci ze środowiska polonijnego oraz dzieci z rodzin ukraińskich pragnących uczyć się języka polskiego.    
 
   Lekcje w Punkcie odbywają się na wszystkich poziomach nauczania:
 
                       szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum.
 
Szkolny Punkt Konsultacyjny otwiera przed dziećmi przybywającymi wraz z rodzicami na Ukrainę możliwość zdobywania wiedzy w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego i literatury oraz  wiedzy o Polsce zgodnie z nowymi ramami programowymi. 
 
W Punkcie, oprócz wyżej wymienionych obowiązkowych zajęć odbywają się liczne imprezy dydaktyczne takie jak obchody Święta 11 listopada, Mikołajki, Jasełka, Wielki Konkurs Ortograficzny i inne, których hasła i  tematyka bliskie są wartościom prezentowanym w Szkole, a także sferze zainteresowań uczniów. Imprezy te mają na celu nie tylko zachęcanie dzieci i młodzieży do posługiwania się poprawnym językiem polskim, wyrabianie szacunku do rodzimej historii, kultury i tradycji, ale również zacieśniają więzi emocjonalne między uczniami, tworząc swoista „oazę polskości”, a także propagują język polski w środowisku lokalnym.     
 
Dzieci i młodzież naszego Punktu uczestniczą w różnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych zdobywając nagrody i wyróżnienia.
 
W Szkole działa również biblioteka dla dzieci i rodziców. W związku z tym, iż Szkoła nie zapewnia podręczników szkolnych, należy je kupić w Polsce przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 
Naszym uczniom przysługuje legitymacja szkolna mająca ważność na terenie Polski. Na koniec każdego roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwa szkolne obowiązujące w polskim prawie oświatowym.
 
W sprawie zapisów do szkoły (od maja do połowy czerwca ) prosimy o kontakt telefoniczny: 00380505374329 natomiast w okresie wakacyjnym o kontakt drogą elektroniczną: kijow@orpeg.pl

 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!