Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w KIJOWIE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w KIJOWIE
O szkole

O szkole

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Kijowie ogłasza nabór uczniów do klas od I szkoły podstawowej do III Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2023/2024. Do Szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi. W klasach starszych wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym dziecku aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych. Do klasy I szkoły podstawowej znajomość języka polskiego nie jest wymagana. Ilość miejsc w każdej klasie jest ograniczona. Osoby zainteresowane nauką swoich dzieci w Szkole Polskiej proszone są o przesłanie informacji na mail: kijow@orpeg.pl

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć